Programlägen


 

Av/A - Bländarprioritet

När du använder programmet Av/A ställer du in bländare själv, medan kameran automatiskt ställer in slutartiden utefter de val du gjort med bländaren för att få optimal exponering. Trots detta kan det hända att du inte är nöjd med kamerans val av slutartid, då kan du gå in och använda dig av exponeringskompensationen för att få en ljusare eller mörkare bild.

 

Fördelen med att fotografera i Av/A-läget är att du får kontroll över hur stor del av bilden som skall vara i skärpa alternativt i oskärpa, alltså hur stort skärpedjupet är. Skulle kameran välja en för lång slutartid och du inte har stativ kan du påverka detta genom att välja ett högre ISO-tal.

 

 

Tv/S - Slutarprioritet

Med denna inställning väljer du slutartid medan kameran väljer bländare. Detta program är lämpligt då du vill kunna bestämma rörelseoskärpan i bilden. Vill du visa rörelsen i bilden genom oskärpa använder du en lång slutartid medan du använder en kort slutartid då du vill frysa rörelsen.

 

Valet med slutartid är dock begränsat i detta läge, eftersom de inställningar som kameran gör påverkas av ljuset i den miljö du fotograferar i. Till exempel kan du inte använda en för lång slutartid i en miljö med mycket solljus, då det hade blivit en överexponerad bild. Likaså kan du inte kräva en kort slutartid inomhus på kvällen, då hade kameran inte fått in tillräckligt med ljus.

 

 

P - Programläget

I det här läget ställer kameran både in slutartid och bländare automatiskt. Kameran gör alla viktiga inställningar åt dig, men du har möjlighet att påverka dem själv till viss grad. Därför är denna inställning bra då du har begränsat med tid och vill ta så kallade ögonblicksbilder.

 

Det du behöver göra är att ställa in inställningarna kring vitbalans och ISO sen tolkar kameran miljön och gör en bedömning kring vil

ka inställningar som är lämpligast utefter de val du gjort. Är du ändå inte nöjd kan du justera slutare och bländare i några steg, men då endast så att det blir samma exponering, dvs att det kommer in lika mycket ljus till sensorn.

 

 

M - Manuella läget

Här ställer du in bländare, slutartid och ISO helt på egen hand. Denna inställning är bäst då du har mycket tid på dig att experimentera för att få fram just den bild du vill ha. Den är även bra då du vill använda dig av längre exponeringar, eftersom slutaren då kan hållas öppen hur länge som helst.

 

Via ljusmätaren i sökaren kan du alltid se vilken kamerans bedömning av ljuset i scenen är. Du kan alltså basera dina egna inställningar på vad kameran rekommenderar redan innan du tar bilden. Men även om kameran rekommenderar inställningar åt dig så bestämmer du helt och hållet själv hur du vill ha det.


A - Automatiska läget

I detta läge väljer kameran alla inställningar åt dig. Den utgår ifrån fotograferingsförhållandena och gör därefter ett automatisk val av alla inställningar. Detta program passar bäst då du inte kan eller har tid att välja inställningarna själv. Det är bara att sikta och trycka av.

 

 

Nikonratt                                                                         Canonratt

 

 

Lycka till!


Om

Min profilbild

Tillbaka till startsidan

Vi är två tjejer som läser Grafisk Design på Tekniska Högskolan i Jönköping. Som examensarbete undersöker vi vilken information som är viktig för att lära ut de grundläggande funktionerna inom fototeknik.

Resultatet är denna blogg där du kan ta del av våra fotoguider, inspirerande bilder och intressanta inlägg.